3D

Het lijkt bíjna echt!

Laten we er niet omheen draaien, soms wil je gewoon ergens omheen kunnen draaien. Een 2D-illustratie is dan gewoon een béétje te plat. Soms kun je iets gewoon nét een beetje beter uitleggen als je een product ook eens van een andere kant zou bekijken. Dan geeft een 3D-illustratie je nét die extra dimensie.

Ik heb nog een vraag

i

Cases

met

3D