Rebranding ETNA

Rebranding ETNA

Case is
Coming soon

1

Campagne concept

Het is meer dan 110 jaar geleden dat Vredestein voor het eerst banden begon te produceren.

In die jaren zijn ze uitgegroeid tot een merk met een indrukwekkende productlijn die geschikt is voor alle denkbare weg- en weersomstandigheden. Ze hebben indrukwekkende mijlpalen bereikt en zijn geweldige partnerschappen aangegaan. Ze staan met trots achter onze brede selectie banden die wereldwijd tot de top behoren. En ze hebben de testresultaten om die bewering te staven. Ze zijn een merk met veel erfgoed, knowhow en kwaliteit, waarbij de klant altijd centraal staat. Ze hebben hun strepen verdiend.

Imago campagne

Vredestein verdiende zijn strepen met zijn lange geschiedenis van het maken van banden van hoge kwaliteit. We hebben dit gebruikt voor de imagocampagne om de topstatus te benadrukken die Vredestein heeft bereikt.

We hebben de focus niet op een specifieke band gelegd, maar in plaats daarvan op het bandenspoor dat door de auto is achtergelaten. Wat Vredestein achterlaat in haar sporen is een geschiedenis om trots op te zijn met opmerkelijke resultaten. En zo rijden ze de toekomst tegemoet. Soms gaat deze weg bergop maar altijd met een duidelijk doel: Om de beste te zijn die ze kunnen zijn voor hun klanten.

2

Seizoens gebondenheid

De verschillende seizoenen gaven ons de kans om te variëren in kleur, zo creëerden we een herkenbare campagne-stijl per seizoen.


Campagne
visuals

We ontwikkelden voor deze campagne speciale 3D-visualisaties waarin het product de hoofdrol speelde. De "journey-lijnen" simuleren de afgelegde weg en verbinden het product met de weg.

i

Visuals i.s.m Zoo Tec

SALES CAMPAGNE

De sales campagne is ook doorvertaald naar een advertentie-serie in 14 talen die door heel Europa terug te vinden was. Achterop de cover van en binnenin toonaangevende autobladen zoals Top Gear en diverse lifestyle magazines.

3

bANNERING

Je hebt ze vast wel eens gezien. Ze zijn bijna niet te missen. De banners die verschijnen terwijl je lekker aan het browsen bent. Deze banners en retargeting-banners zijn door ons ontwikkeld en zorgen met een beetje beweging dat Vredestein top-of-mind blijft. Met een simpele klik is de kijker op de juiste plaats en kan er een dealer dichtbij worden gezocht zodat het product ook live ervaren kan worden.

on a roll
door heel
europa

Geen campagne is compleet zonder een tof filmpje dat internationaal kan worden ingezet op social media, als YouTube pre-roll én op de eigen narrowcasting systemen in de fabrieken in Enschede en Hongarije.

4

Fleet
marketing

Als je een hele vloot aan rijdende reclameborden hebt door heel Europa, dan ontkom je er natuurlijk niet aan om ook hierop de campagne terug te laten komen. De grote vlakken op de trailers van de vrachtwagens lenen zich uitstekend voor grote, opvallende visuals waarmee je ook nog eens direct je doelgroep bereikt: de automobilist!

6

Brochure
Materiaal

Alle testwinnaars zijn gebundeld in een speciale brochure waarin elke band afzonderlijk in het zonnetje worden gezet. Quotes uit autobladen en gewonnen testzegels maken hierin duidelijk waarom ieder type zijn eigen spread en de uitspraak "Earned its stripes" heeft verdiend.

Online assets

De campagne-uitingen vonden natuurlijk ook een plek op o.a. de eigen site van Apollo Vredestein en veelbezochte auto- en lifestyle-sites, waar ze zijn gebruikt als visuals bij blogposts en als algemene banners.

7

1

De 6 Kernwaarden

Ons vertrekpunt is het verhaal van Hengelo.

Uit uitvoerige sessie met burgers zijn zes kernwaarden naar voren gekomen (leefbaar, betrokken, vaardig, vindingrijk, praktisch en idealistisch), haar verleden en haar sociaal economische status.

De zes kernwaarden hebben we doorvertaald richting een design-grid gebaseerdop zeshoeken. Dezelfde lijnen / hoeken zien we terug in diverse plekken in Hengelo,waaronder het nieuwe stadskantoor. Dit flexibele grid is zo opgezet dat deze als basis kan dienen, niet alleen voor de constructie van het logo, maar ook voor alle communicatie-uitingen (zowel digitaal als analoog).

Opbouw logo

Om een duidelijk, herkenbare link met het verleden te creëren is het wapenschild vanHengelo in gestileerde vorm een prominente plek gekregen in het nieuwe logo. De symboliek in het wapen sluit nog steeds perfect aan bij de kernwaarden.

Beeldmerk

Net zoals wedit terug zien in het nieuwe stadskantoor een mix tussen het landschappelijke (hetkoren) en het stedelijke / industriële (de bijenkorf) met de beek welke de twee scheidt.De “andere, open houding en uitstraling” welke de organisatie voor staat zien weduidelijk terug in het design van het nieuwe beeldmerk.

2

Woordmerk

De lijnen en het open karakter van het beeldmerk zien we ook terug in het woordmerk. De opwaartse lijnen staan hier letterlijk voor de opwaartse lijn / vooruitgang welke Hengelo nastreeft. Hier hebben we bewust de omschrijving ’Gemeente’ toegevoegd om de benadrukken dat het een overheidsorganisatie betreft. Daarnaast gaat het hier niet alleen om de stad Hengelo, maar ook de omringende buurtschappen en kernen.

KLeurpalet

De blauw/gele kleuren uit de huidige huisstijl zijn een afgeleide van het wapen van Hengelo, waarbij de gele kleur goud symboliseert. We hebben deze twee kleuren doorvertaald richting twee nieuwe primaire huisstijlkleuren. Hierbij is het blauw wat donkerder geworden, zodat het logo zelfs in één kleur voldoende contrast biedt.
De gele kleur gaat weer meer richting het oorspronkelijke goud uit het wapen. Het goud staat tevens symbool voor sociale en economische welvaart.

3

Iconen

Heldere pictogrammen in Hengelo-blauw om verschillende onderwerpen te duiden. De openheid uit het logo zien we duidelijk terug in de iconenstijl.

fotografie

De gouden kleur vormt ook de rode draad door de fotografie. Ochtend- of avondlicht zorgt voor een gouden gloed en mooie contrasten. Het feit dat Hengelo een typische gezinsstad is zien we gerefl ecteerd in de beelden. Kinderen en/of gezinnen in settings die de veelzijdigheid van Hengelo laten zien.

4

i

Fotografie door Tjeerd Derkink

5

Design-architectuur

Alle onderdelen komen samen op het flexibele grid en zorgen zo voor een consistent design van alle huidige én toekomstige uitingen.

Toptaken Website

In een recordtijd van 5 2-wekelijkse sprints is de website volledig ontworpen en gebouwd in samenwerking met Kodea en Seneca. De open houding en uitstraling welke Hengelo voor staat zien we duidelijk terug in het design van de 15 verschillende paginatypes.

6

Stationery

We wilden mensen niet laten schrikken, dus blauwe enveloppen waren not done. Bij een gouden envelop verwacht je iets gewonnen te hebben… dus het zijn toch maar weer witte enveloppen geworden.